Vracení zboží

Zboží, které jste zakoupili ve společnosti TYLL CZ s.r.o. je možno vracet v následujících případech a za následujících podmínek.

A. Reklamace výrobku – řídí se platným reklamačním řádem společnosti TYLL CZ s.r.o. a pro uplatnění reklamace je nezbytné vyplnit REKLAMAČNÍ PROTOKOL, který naleznete ZDE. Vyplněný protokol pak spolu s reklamovaným výrobkem předejte odp. zaměstnanci spol. TYLL CZ – řidiči, nebo jej doručte do obchodního oddělení v Nebovidech – tel. 321 761 818.

B. Vrácení a výměna zboží – např. z důvodu špatného objednání, nadbytečných zásob apod. Řídí se Pravidly pro vracení zboží společnosti TYLL CZ a k realizaci vracení či výměny je nutno vyplnit formulář pro vrácení a výměnu zboží, který spolu s pravidly naleznete ZDE. Tento formulář spolu se zbožím pak odeslat prostřednictvím našich rozvozových aut na centrální sklad v Nebovidech.